Alevi Radyo Tanıtımı

Alevi Türkülerinin ve Felsefesinin muhalif oluşu sürekli Katliamcı-Asimilasyoncu Despot Osmanlı Devletinin baskısı altında olmasından kaynaklanmaktadır. Alevilik ve Alevi Kültürü Doğa ile yoğun içiçeliğini ise şöyle yorumlanabilir..
Alevilik ve Alevi Kültürü bir anlamda birçok din kültürün sentezi olarak da tanımlanabilir. Çünkü Anadolu bir medeniyetler beşiğidir. Her gelen oraya bir şey bırakmış. Anadolu Aleviliği Şamanizm’den, Budizm’den, İslamiyet’ten, Yahudilik’ten, bir çok dinden, kültürden güzel yanlarını alarak sentezlemiş ve bugüne gelmiştir. Mesela Şamanizm’de doğa; ateş, güneş, su gibi doğal unsurlar kutsaldır. Bunlar Alevilik ile yaşamda hayat bulmuş, Saz’a Söz’e, İnanca, Kültüre, Alevi Müziğine, Alevi Değişlerine, Alevi Halk Türkülerine yansımız ve yerini almıştır. Alevi Radyo olarak bu değerlere uygun Halktan ve Haktan yana Tavrımızı koyup, bunu yayınımız vasıtasıyla sizlerle buluşturmak adına yola çıktık. Aşk için, Aşk İle…