Alevi Radyo Dinle

Halkçı, Devrimci, İlerici, Laik, Özgürlükçü Halk Türkülerinin Dost Adresi

Alevi Radyo Halkın ve Halk Ozanlarının Sesidir

Aleviliğin ve Alevi Halk Müziğinin, Alevi Deyişlerinin, Alevi Nefeslerinin en temel unsurlarından biri muhalif oluşu, bir diğeri ise doğayı müziğinin ve kültürünün her yanına taşımasıdır.

Alevi Türküleri Muhaliftir

Aleviler Katliamcı-Asimilasyoncu Despot Osmanlı Devletinin baskısı altında ezilmişlerdir. Alevilik ve Alevi Kültürü Doğa ile yoğun içiçedir. Alevilik ve Alevi Kültürü birçok din ve kültürün sentezidir. Çünkü Anadolu ve Mezopotamya bir medeniyetler beşiğidir.

Alevi Radyo Hümanizmin Sesidir

Alevilik Şamanizm’den, Budizm’den, İslamiyet’ten, Yahudilik’ten, bir çok dinden, kültürden güzel yanlarını alarak sentezlemiş ve bugüne gelmiştir. Şamanizm’de doğa; ateş, güneş, su gibi doğal unsurlar kutsaldır.

Alevi Radyo Alevilik Mozaiğinin güncel Sesidir

Bunlar Alevilik ile yaşamda hayat bulmuş, Saz’a Söz’e, İnanca, Kültüre, Alevi Müziğine, Alevi Deyişlerine, Alevi Halk Türkülerine yansımız ve yerini almıştır... Alevi Radyo Halktan ve Haktan yana Tavır koyma adına yola çıktık. Aşk için, Aşk İle…

Alevi Radyo